Srpski glagoli – Serbian Verbs 1

Srpski glagoli

Najčeće upotrebljavani srpski glagoli

 

Srpski glagoliNedavno sam gledala listu najčešće upotrebljavanih glagola u srpskom jeziku i odlučila sam da pišem kratke priče i dijaloge na osnovu njih.

U prvih deset frekfentno korišćenih glagola u ovoj priči se nalaze:

  • biti
  • imati
  • jesti
  • videti

Ubacila sam u ovu grupu i glagol “voleti”, koji tek na 31. mestu po učestalosti, ali verujem da mi nećete zameriti!

Da li možete da prevedete ovaj dijalog na Vaš maternji jezik? Ja ću ga prevesti na engleski, a to će Vam pomoći da proverite svoj prevod na neki drugi jezik. Ako imate vremena, pošaljite mi ga jer će pomoći drugim učenicima širom sveta!

Srpski glagoli kroz razgovor

Ovo je plaža. Ja sam na plaži. Gde si ti?

This is a beach. I am on the beach. Where are you?

Ja sam na plaži. Da li me vidiš?

I am on the beach. Do you see me?

Vidim kolač. Vidim svećice. Ko ima rođendan?

I see the cake. I see the candles. Who is having a birthday?

Ja imam rođendan. Kada ti imaš rođendan?

I have a birthday. When are you having your birthday?

Imam rođendan danas. Danas mi je rođendan.

I am having my birthday today. Today is my birthday.

Da li vidiš moj poklon? Šta je moj poklon?

Do you see my present? What is my present?

Vidim poklon. Šta je to? Da li je to kolač?

I see your present. What is it? Is it a cake?

Da, to su kolači! Volim da jedem kolače. A ti?

Yes, these are cakes! I like to eat cakes. And you?

Naravno! Svi vole da jedu kolače! Ko to ne voli?

Of course! Everyone loves to eat cakes! Who doesn’t?

Svi volimo da jedemo kolače!

We all love to eat cakes!

Volim prirodu, volim drveće, šumu i oblake. A ti?

I like the nature, I like trees, forest and clouds. And you?

I ja volim prirodu kao i ti. Voliš li cveće?

I also like the nature, like you do. Do you like flowers?

Kako da ne! Isti smo! Volimo cveće! Svi ga vole.

Sure! We are the same! We like flowers! Everyone likes them.

Ja ga ne volim! Volim banane! Voliš li ti banane?

I don’t like them! I like bananas! Do you like bananas?

 

Srpski glagoli u sadašnjem vremenu

Kao što ste primetili, gorenavedeni srpski glagoli u sadašnjem vremenu imaju sledeće nastavke:

  • M
  • Š
  • MO
  • TE
  • (J)U or E

… a kako to sve izgleda u prošlom vremenu, videćemo u sledećem javljanju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *