Advanced Serbian - AutoCensorship
Advanced Serbian - Autocenzura

Advanced Serbian - autocenzura

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
a. PopunitI prazna mesta u vežbi sledećim glagolima u odgovarajućem obliku:
USELITI - ULIVATI - UGUŠITI - UMIRATI - UMRETI - UPITATI - UPADATI - UPOZNATI - URADITI - UBITI - UĆI (Pazite, nisu svi glagoli potrebni, neki su višak)

b. Iskoristite kolokacije u kojima se nalazi reč "problem" u narednih sedam pitanja, ali u potpuno drugom kontekstu.

1. Da li je autocenzura veliki problem koji može da slobodu medija?
2. Šta se može da se izbegne problem autocenzure?
3 Da li ste se zbog čega dolazi do ovog nepremostivog problema?
4. Da li ste sa činjenicom da je u proteklim decenijama u Srbiji ubijeno nekoliko čuvenih novinara koji su ukazivali na goruće probleme u društvu?
5. Da li samo novinari u Srbiji u zamku autocenzure, ili je to opšti problem?
6. Da li zbog autocenzure istraživačko novinarstvo lagano ?
7. Da li internet novu nadu u mogućnost postojanja slobode medija?

c. Rasporedte gorenavedene glagole u četiri grupe:
1. glagoli koji pokazuju pravac
2. glagoli koji označavaju nasilnu radnju
3. glagoli koji označavaju nestajanje
4. glagoli koji ukazuju na završenu radnju

d. Pokušajte da iskreno, bez autocenzure, odgovorite na sedam postavljenih pitanja.

Serbian Lessons Video Course

Serbian Language Course for beginners

Serbian Lessons
Selo u Srbiji

Serbian Activator

* indicates required

Songs with Exercises

free e-book for learning Serbian
Learn and Sing

Right mouse click leads you to the exercises with answers!

Your Best Letter Tool

Changing the Latin script into Cyrillic & Turning a text with s, c, z, d into proper š,ć, ž, đ letters.