Serbian 301 - Reflexive -se in the Simple Past and Questions
Povratni glagoli - Revisited

Povratni glagoli - Revisited

Which words are missing ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
Jeremija se u Srbiji, ali se u Francuskoj. Kada se na fakultet, sa Spomenkom. Nije se dugo sa njom kada je odlučio da . Venčali su se u Beogradu, ali nisu dugo živeli tamo. Pošto je Spomenka iz Kikinde, su se u Kikindu. Kada im se rodilo prvo dete, Jeremija . Jeremija i Spomenka se nikada nisu , zato što retko. Kada im drugo dete, Jeremija za posao inspektora. Na poslu je brzo napredovao i na mesto upravnika.

Ko u Srbiji ? (roditi se = to be born)
Ko u Francuskoj ? (školovati se = to school)
Šta kada se Jeremija upisao na fakultet ? (desiti se = to happen)
Koliko dugo pre nego što se odlučio da se oženi njom ? (viđati se = to be seeing each other)
Gde ? (to get married)
Jeremija i Spomenka u Kikindu ? (why did ... ; preseliti= to move)
Kada ? (zaposliti se = to get a job ; When did Jeremija get a job?)
Zašto se Jeremija prekvalifikovao ? (for the job of an ispector)
Da li na mesto upravnika brzo ili sporo ? (probiti se = to force one's way)

Serbian Language Online Tools

Serbian PhrasesFree Serbian phrase exercises:
Serbian for absolute beginners


Serbian for false beginners and pre-intermediate level


Serbian for intermediate level


Serbian for advanced level