Choose the word which is missing:
Perfective Aspect in Serbian - Verbs with Prefixes

Perfective Aspect in Serbian - Verbs with Prefixes

Which words are missing ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
Jeremijin dnevnik:

Moram da vam (pričati) šta mi se desilo prošle nedelje:

(grabiti) sam malo slobodnog vremena da (igrati) "besne ptice", kada sam primetio kako
se moj kolega uznemirio. (loviti) sam njegov uplašen pogled i kada mu je mobilni (zvoniti) i kada je (ići) iz kancelarije i uputio se u toalet, krenuo sam polako za njim. Primetio sam da je utišao svoj glas, ali sam ipak uspeo da ga čujem. Pričao je sa nekom ženskom osobom i pominjao je da je ona (tajiti) porez. Taman kada je počeo malo glasnije da priča, spremačica je ušla u wc i uštinula me je iznenada za obraz, da sam urliknuo. Moj kolega se (plašiti) i kada me je video, nije mi ništa drugo preostalo, pa sam (leteti) u wc kabinu gde sam se zatvorio i jedva uspeo da se (držati) i da se ne (pišati) od smeha. Sigurno ste se (pitati) "šta ti je ovo trebalo?"

Serbian Lessons Video Course

Serbian Language Course for beginners

Serbian Lessons
Selo u Srbiji

Serbian Activator

* indicates required

Songs with Exercises

free e-book for learning Serbian
Learn and Sing

Right mouse click leads you to the exercises with answers!

Your Best Letter Tool

Changing the Latin script into Cyrillic & Turning a text with s, c, z, d into proper š,ć, ž, đ letters.