Serbian 301 - Parts of Speech, part 2
Spomenka Teaches you Perfective - Imperfective Aspect in Serbian Verbs

Spomenka Teaches you Perfective - Imperfective Aspect in Serbian Verbs

Which words are missing ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
Dragi Jeremija,

Juče ujutro sam se (uputiti or zaputiti ) ka aerodromu, jer sam planirala da (putovati or proputovati) u Srbiju. Međutim, avion je prvo ( kasniti / zakasniti) i preko razglasa su javili ( prijaviti / javiti ) da je let (odložiti / predložiti ). Posle pola sata su (objaviti / prijaviti ) da je let (otkazati / potkazati) . Nisam mogla da (verovati / poverovati ) svojim očima!!! Taman sam krenula da (izaći / ući ) iz zgrade, kada sam (čuti / prečuti) preko razglasa da će avion ( odleteti / poleteti ) za pet minuta! (dotrčati / utrčati) sam do pulta za čekiranje, (predati /pregledati) prtljag, (proleteti / izleteti ) kroz pasošku kontrolu, čekaonicu i prijemnu kapiju i (uleteti / leteti ) u avion u roku od dva minuta!

Serbian Lessons Video Course

Serbian Language Course for beginners

Serbian Lessons
Selo u Srbiji

Serbian Activator

* indicates required

Songs with Exercises

free e-book for learning Serbian
Learn and Sing

Right mouse click leads you to the exercises with answers!

Your Best Letter Tool

Changing the Latin script into Cyrillic & Turning a text with s, c, z, d into proper š,ć, ž, đ letters.